MŠ Zvolenska             MŠ Beethovenova         MŠ Čajkovského           MŠ Nedbalova

                                                                  
                                                                MŠ Novomeského              MŠ Benkova                MŠ Alexyho                MŠ Bazovského


         
                                                                    MŠ Golianova         MŠ Dolnočermánska


             
                                                                  MŠ Štefánikova              MŠ Rázusova                MŠ Piaristicka                MŠ Párovska

                                                            
                                                                      MŠ Mostna


       
                                                                 MŠ Staromlynska


             
                                                                   MŠ Štiavnicka         MŠ Nábrežie mládeže          MŠ Ľ.Okánika              MŠ Topoľova

                                                            
                                                                 MŠ Za Humnami


           
                                                                     MŠ Platanova            MŠ Hospodárska            MŠ T.Vansovej


          
                                                                     MŠ Okružná     


       
                                                               MŠ Belopotockého