Požiadavky pri prijímaní dieťaťa do jaslí :

  Žiadosť o umiestnenie dieťaťa v jasliach sa podáva v Mestských detských jasliach v Nitre na ul. Ľ.Okánika 6
  u vedúcej detských jaslí. Na základe žiadosti o umiestnenie dieťaťa do Mestských detských jaslí vyplnia rodičia
  "Prihlášku do Mestských detských jaslí" , v ktorej uvedú potrebné údaje o dieťati, jeho rodičoch, súrodencoch
  a zdravotnom stave. Pri zápise dieťaťa do jaslí je potrebné predložiť potvrdenie od zamestnávateľa o zamestnaní
  rodičov (hlavne matky) a potvrdenie od ošetrujúceho lekára dieťaťa o jeho zdravotnom stave, riadnom očkovaní
  a spôsobilosti dieťaťa navštevovať kolektívne zariadenie. Termín ukončenia pobytu dieťaťa v jasliach je po
  dovŕšení 36 mesiacov k 31.1. alebo k 31.8. v kalendárnom roku.

  Prijímame deti vo veku od 1. roka do 3. rokov veku dieťaťa.

 
Poplatky v jasliach

 
Výška poplatkov za pobyt dieťaťa v Mestských detských jasliach je stanovená nasledovne :
  - mesačný paušálny poplatok za miesto 210,00 - EUR v prípade, ak dieťa ochorie a nebude celý mesiac v jasliach

  - poplatok za stravu 1,27- EUR/deň


 
Mestské detské jasle nie sú zaradené do Siete škôl a školských zariadení SR, preto rodičia detí umiestnených v týchto
  jasliach nestrácajú nárok na rodičovský príspevok.

  Ak je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v jasliach UPSVAR preplatí rodičom detí náklady spojené s výdavkami na
  jasle do výšky 230 EUR / mesiac
 

 
Čo potrebuje dieťatko do jaslí ?

prezuvky, vecičky na prezlečenie
vlastné plienky, vlhké utierky, púder a krémik
odsávač hlienov
podbradníky, cumeľ, vlastnú kojeneckú fľašu (pokiaľ z nej dieťa pije)
pyžamko
papierové vreckovky
hrebeň alebo kefku na vlásky
jednu obľúbenú hračku, vankúšik alebo deku
kópiu preukazu poistenca

 
Jasle poskytujú deťom :

desiatu, obed, olovrant
ovocné a bylinné čaje
uteráky a mydlo

Ak Vás zaujala naša stránka, treba iba zodvihnúť telefón, vyťukať naše číslo a na všetko ostatné, čo Vás zaujíma
Vám radi odpovieme. Tešíme sa na Vás. Prezrite si aj našu fotogalériu, ktorá Vás určite milo poteší, veď pohľad
na spokojnú a usmievavú detskú tváričku je pre Vás určite dôležitejšia priorita ako ostatné udalosti bežného života.