Mestské detské jasle sa nachádzajú v lokalite Chrenová v budove Materskej školy na ul. Ľ.Okánika 6 v Nitre.
  Sú umiestnené v účelovej budove, ktorá má tri trakty. V prvom trakte sa nachádza vstupná hala, dve triedy MŠ
  s príslušenstvom, riaditeľňa, zborovňa, jedáleň a kuchyňa s príslušnými priestormi. V druhom trakte sa nachádza
  taktiež trieda MŠ. V treťom trakte sú umiestnené Mestské detské jasle s príslušenstvom (predsieň, šatňa, herňa,
  spálňa, kúpeľňa, miestnosť pre vedúcu detských jaslí a pre personál jaslí). Druhý a tretí trakt je vzájomne
  prepojený spojovacou chodbou, v ktorom sa nachádza jedáleň pre deti z jaslí.Mestské detské jasle Ľ.Okánika 6


  Sídlo : Ľ.Okánika 6, 949 01 Nitra - v budove Materskej školy Ľ.Okánika 6

 
Počet oddelení : 1

 
Prevádzka : od 6,15h do 16,30h

 
Stravovanie : Školská jedáleň pri MŠ Ľ.Okánika 6

 
Vedúca : Monika Sabová

 
Tel.kontakt : 037/773 32 647

  PERSONÁLNE OBSADENIE

  Bc. Iveta Gerhátová - vedúca
  Soňa Stoláriková - zdravotná sestra
  Sylvia Turanovičová - zdravotná sestra
  Bc. Eva Vašeková - pedagogický zamestnanec

 
Jasle poskytujú : - výchovu a vzdelávanie zodpovedajúce vekovej kategórii detí
                            - odborný zdravotný a pedagogický personál
                            - celodennú stravu
                            - zaopatrenie dieťaťa a dohľad