ADRESA ZARIADENIA

Mestské detské jasle
Bazovského 1 a Ľ.Okánika 6
949 11 Nitra

K O N T A K T Y

            Vedúca MDJ - Bc. Iveta Gerhátová
              Telefón : 037/651 8020, 037/733 2644
                E-mail : mdjbazovskeho@smsnitra.sk