Vedúca MDJ - Bc. Iveta Gerhátová
Telefón : 037/651 8020
E-mail : mdjbazovskeho@smsnitra.sk

                                                    


               Mestské detské jasle     Mestské detské jasle
             Bazovského 1                Ľ.Okánika 6
             949 11 Nitra                  949 11 Nitra
                   Telefón: 037/651 8020              Telefón: 037/733 2644