Mestské detské jasle v Nitre poskytujú svoje služby obyvateľom nášho mesta, ktorí potrebujú zladiť svoje rodičovské
  povinnosti s pracovnými povinosťami a zabezpečiť tak životný štandard pre najmenších členov rodiny. Zamestnanci
  detských jaslí ako aj vedenie Mesta chcú podať pomocnú ruku mladým rodinám, ktorí možno z nutnosti návratu do
  zamestnania musia riešiť otázku "Čo s dieťaťom ?" Mestské detské jasle sa nachádzajú na sídlisku Klokočina,
  ul.Bazovského 3 v typizovaných budovách spolu s materskou školou.Mestské detské jasle Bazovského 1


  Sídlo : Bazovského 1, 949 11 Nitra - v budove Materskej školy Bazovského 1

 
Počet oddelení : 2

 
Prevádzka : od 6,00h do 16,30h

 
Stravovanie : Školská jedáleň pri MŠ Bazovského 1

 
Vedúca : Viera Pindešová

 
Tel.kontakt : 037/773 15 97

  PERSONÁLNE OBSADENIE

  Bc. Iveta Gerhátová - vedúca
  Darina Bolechová - zdravotná sestra
  Gabriela Palovčíková - zdravotná sestra
  Zuzana Hubáčková - zdravotná sestra
  Ingrid Henčeková - zdravotná sestra
  Ing. Alena Eremiášová - zdravotná sestra

 
Jasle poskytujú : - výchovu a vzdelávanie zodpovedajúce vekovej kategórii detí
                            - odborný zdravotný a pedagogický personál
                            - celodennú stravu
                            - zaopatrenie dieťaťa a dohľadI N T E R I E R
E X T E R I E R