Mestské detské jasle Bazovského 1 sa nachádzajú v budove Materskej školy, Bazovského 1 spolu
               s materskou školou v mestskej časti Klokočina.

                               


                Vedúca MDJ : Bc. Iveta Gerhátová
                Tel. kontakt: 037/651 8020
                E-mail: mdjbazovskeho@smsnitra.sk

Počet oddelení : 2

Kapacita : 30 detí

Prevádzka : od 6,00 hod. do 16,30 hod.

Stravovanie : Školská jedáleň pri MŠ Bazovského 1

Vedúca ŠJ : Viera Pindešová

Tel.kontakt : 037/773 1597

Opatrovateľky:

Darina Bolechová
Gabriela Palovčíková
Zuzana Hubáčková
Ing. Alena Eremiášová
Zuzana Cucíková